Taşkent

Taşkent'e gitmemi ister misin?

Soll ich nach Taschkent gehen?

O zaman ben de Taşkent'e giderim.

Dann fahre ich also nach Taschkent.

Özbek yetkililere göre, Özbekistan'ın Taşkent Bölgesindeki "yerel bir rahip olan Peder Aleksandr Nabiyev

Nach Verlautbarung usbekischer Behörden, wurde Vater Aleksandr Nabiyev, ein Priester in der Region Taschkent in Usbekistan