Thompson

Hayır, bu akşam pek çok kuralı çiğnediniz, Bay Thompson.

Nein. Sie haben heute Nacht einige Regeln missachtet, Mr. Thompson.

Bay Thompson'ın yeni avukatı.

Mr. Thompsons neuer Anwalt.

Leslie Hodsoll'u en son ne zaman gördünüz Bay Thompson?

Wann haben Sie Leslie Hodsoll zuletzt gesehen, Mr. Thompson?

Merhaba, Bay Thompson!

Hallo, Mr. Thompson!

Bay Thompson, beni duyabiliyor musunuz?

Mr. Thompson, können Sie mich hören?

Hayır Bay Thompson.

Nein, Mr. Thompson.

Bay Thompson, çok teşekkür ederiz.

Mr. Thompson, vielen herzlichen Dank.

Bol şans Bay Thompson.

Viel Glück, Mr. Thompson.

İyi akşamlar bayan Thompson.

Guten Abend, Mrs. Thompson.

Don o yaşlı arkadaş Earl 'Terör' Thompson.

Don, der Alte ist Earl'd as Grauen' Thompson.