Trask'ın

Trask'ın bütün kaynaklarını EuroUnion Güvenlik'e mi aktardın?

Haben Sie alle Funds von Trask in UniEuro-Aktien investiert?

Bay Trask'ın parlak bir hayal gücü var sanırım.

Mr. Trask scheint eine lebhafte Phantasie zu haben.

Bu yüzden Trask'ın fonlarını hedef aldın.

Darum die Aktion mit Trasks Fonds.