Tuvok

Tuvok'un mekiğini tespit ediyorum.

Ich empfange Tuvoks Shuttle.

Bay Tuvok uyandırmaya hazırım. Anlaşıldı.

Keine Plasmawaffen, Multi-Phasen schilde.

Tuvok, bu modülün bir yerlerinde uyumlu bir mikro-güç kanalı olmalı.

Tuvok, in diesem Modul müsste sich eine kompatible Leitung befinden.

Tuvok, Torres, lütfen cevap verin.

Tuvok, Torres, bitte antworten Sie.

İyi geceler Tuvok.

Gute Nacht, Tuvok.

Şimdi, Bay Tuvok.

Jetzt, Mr Tuvok.

Tuvok, yardımına ihtiyacım var.

Tuvok, ich brauche lhre Hilfe.

Devam edin, Bay Tuvok.

Sprechen Sie, Mr Tuvok.

Seven of Nine'dan Tuvok'a.

Seven of Nine an Tuvok.

Hava kilidini kapatın, Bay Tuvok.

Luftschleuse schliessen, Mr Tuvok.