Ugvey

Usta Ugvey, bekleyin.

Meister Oogway, wartet.

Usta Ugvey şimdi Ejderha Savaşçısı'nı seçecek!

Meister Oogway wird jetzt den Drachenkrieger erwählen.

Usta Ugvey Ejderha Savaşçısını seçiyormuş!

Meister Oogway erwählt den Drachenkrieger.