Walter'ın

Hayır, o para Asya'ya genişlemek için tahsis edildi ve ben de Walter'ın vizyonuna inanıyorum.

Nein, das Geld für die Expansion nach Asien bereitgelegt und ich glaube an Walters Vorstellung.

Walter, Rusk'ın sağlık kayıtlarını getirdim.

Walter, ich habe Rusks Krankenakte hier.

Walter'ın endişelerini anlıyorum ama başka bir yolu olmalı, değil mi?

Also, ich verstehe Walters Bedenken, aber es muss einen anderen Weg geben, oder?

New York Times'ın sanat eleştirmeni John Canaday Walter Keane'in eserleri hakkında görüşünü sunacak.

Der New Yorker Kunstkritiker John Canaday mit seiner Sicht über Walter Keanes Arbeiten.

Walter, sen Peter'ın hayatını kurtardın.

Walter, du hast Peters Leben gerettet.

Walter'ın arkadaşı Elena'nın kardeşi Abel intihar etmiş.

Walters Kollegin Elena, ihr Bruder Abel hat Selbstmord begangen

Walter, Mason'ın tahmin edilemez olduğunu söylemişti.

Walter hat gesagt, Mason sei unberechenbar.

Walter'ın formülünü pişirebilir misin?

Kannst du Walters Formel nachkochen?

Walter Sullivan'ın Karısı Öldürüldü

Walter Sullivans Frau ermordet

Walter Garber'ın rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Walter Garber wegen Bestechlichkeit beschuldigt.