Wiesler

Ders vermek içgüdülerine yaramıyor, Wiesler.

Das Unterrichten verdirbt deinen Instinkt, Wiesler.

Yarbay Grubitz'i göreceğim. Yüzbaşı Wiesler.

Zu Oberstleutnant Grubitz, Hauptmann Wiesler.