Xiri'nin

Sırtlan, belki Xiri'nin yine küçüleceğini umdu, ve takip etti mesafesini koruyarak.

Die Hyäne hoffte wohl, Xiri würde schrumpfen, also folgte sie mit respektv ollem Abstand.

Xixo ve Xabe, Xisa ve Xiri'nin izlerinin birden bittiği yeri buldu.

Xixo und Xabe fanden den Ort, wo Xisa und Xiris Spuren aufhörten.