Turkish-German translations for Yahudi:

Jude · jüdisch · Jüdin · other translations

Yahudi Jude

Biz Yahudi değiliz, değil mi?

Wir sind wir keine Juden, oder?

Alan, biz Yahudi değiliz.

Alan, wir sind keine Juden.

İranlı, Türk, Kıpti Hıristiyan gibi göründüm tabi ki Sefarad Yahudi gibi de.

Ich bin als persisch, türkisch, koptischer Christ durchgegangen, und auch als sephardischer Jude.

Click to see more example sentences
Yahudi jüdisch

Bu yüzden bu eski Hollywood Yahudi gözlüklerini aldım.

Deswegen habe ich diese alte jüdische Hollywoodbrille besorgt.

Annem ve babam yahudi.

Meine Eltern sind jüdisch.

Ben Yahudi'yim, değil mi?

Ich bin jüdisch, stimmt's?

Click to see more example sentences
Yahudi Jüdin

Çünkü o bir Yahudi.

Sie ist doch Jüdin

Onlar Yahudi mi?

Sie sind Jüdinnen?

Saklanmış bir yahudi kayboluyor ve burada ona yardım edebilen tek gemici de sensin.

Eine untergetauchte Jüdin verschwindet spurlos, und der einzige Segler, der ihr helfen kann, bist du.

Click to see more example sentences