Yahudiler

Bu yüzden bu eski Hollywood Yahudi gözlüklerini aldım.

Deswegen habe ich diese alte jüdische Hollywoodbrille besorgt.

Yahudi bir makiniste ihtiyacımız var.

Wir brauchen einen jüdischen Lokführer,

Biz Yahudi değiliz, değil mi?

Wir sind wir keine Juden, oder?

O mumları alma, onlar bir Yahudi bayramı için.

Diese Kerzen sind für einen jüdischen Feiertag!

Gerçek bir yahudi makinist!

Ein echtes jiddisches Lokführerle!

Yahudi kız, hassas burun, üst düzey hedef.

Jüdisches Mädchen, sensible Nase. Schwieriges Ziel.

Bir Yahudi öğrenci yurdunun yanında oturuyorum.

Ich wohne neben einer jüdischen Studentenverbindung.

Bir Yahudi İzci olacağıma ant içerim.

Ich werde ein Pfadfinderjude sein.

Hayır, ama Yahudiler kötüdür.

Nein, aber Juden sind schlecht.

Daha fazla ölü yahudi yok.

Keine toten Juden mehr.