Yahudiler

Hey Yahudi burada ne arıyorsun?

Jude, was willst du hier?

Ve bir yahudi.

Ja, und Juden.

Yahudi'niz, yani profesör size bir suikast planlıyor.

Ihr Jude, der Professor, plant ein Attentat auf Sie.

Annem Yahudi bile değil, babam da ateistti.

Mom ist nicht mal jüdisch, und Dad war Atheist.

Ama her şeyden öte biz Yahudi problemini çözdük!

Aber vor allem haben wir das jüdische Problem gelöst!

Bunlar yahudi mi?

Sind die jüdisch?

Yahudiler sarı yıldız takıyorlar. Homoseksüeller ise pembe üçgen.

Juden tragen gelbe Sterne, Homosexuelle rosa Dreiecke.

Değilim. Yahudi'yim ama gerçek Yahudi değilim.

Ich bin Jude, aber nicht "echt jüdisch".

Frankie Brush ile konuş. Yahudi Jackie ile konuş.

Frage Frankie Brush, frag Jackie den Juden.

Önümüzdeki sene, Yahudi arkadaşım.

Nächstes Jahr, mein hebräischer Freund.