Yahudiler

Bir Yahudi şarabı.

Ein jüdischer Wein.

Şu pis Yahudi'yi buradan çıkar.

Schaffen Sie diesen "Itzick" hier raus.

Yahudi burnu, büyük kulaklar!

Jüdische Nase, große Ohren!

Özgürlük, siyahlar, Yahudiler.

Freiheit, Schwarze, Juden.

Yahudi, katolik, siyah, beyaz.

Juden, Christen, Schwarzen, Weißen.

Annem ve babam yahudi.

Meine Eltern sind jüdisch.

Yahudi bir çift.

Ein jüdisches Paar.

Çünkü o bir Yahudi.

Sie ist doch Jüdin

Şu Yahudi köpekleri!

Diese israelischen Hunde.

Oha! Yahudi silahları biraz pahalıymış.

Jüdische Waffen sind ziemlich happig.