Yahudiler

Latinler yarı Yahudi'dir zaten.

Latinas sind sowieso halbe Jüdinnen.

Sizi duymuştuk. Yahudi haydutlar.

Ihr seid diese jüdischen Banditen.

Yahudiler pastırma yemez.

Essen Juden Pasturma?

Hayır, Yahudi Konseyi.

Nein, vom Judenrat.

Beyaz ve Yahudi.

Einen weißen Juden.

Hele bir Yahudi'ye hiç yok!

Schon gar keinen Juden!

Onlar Yahudi mi?

Sie sind Jüdinnen?

Pekala, bir domuz etli çizburger. İki Yahudi diyetinin yasaklarını da çiğniyor.

Alles klar, einen Bacon-Cheeseburger, der zwei jüdische Ernährungsvor schriften gleichzeitig bricht.

Yahudi soyunun devamı falan filan.

Judinuität, et cetera, et cetera.

Hasidik yahudiler düğün gününde oruç tutarlar.

Fromme Juden fasten an ihrem Hochzeitstag.