Yamaçlarda

Yamaçlarda yüzlerce metre genişlikte derin yarıklar oluşuyor.

Ganze Hanglagen zeigen Hunderte Meter breite Einschnitte.

Hayır, burada dağ yamacı var MG-istinat noktası.

Nein, hier gibt's doch einen Gebirgspass MG-Stützpunkte

Kayak denedim. Çok dik bir yamaçtan bıraktılar beni.

Beim Skilaufen wurde ich vom Idiotenhügel gejagt.

Ayrıca ben yamaç paraşütçüsü de değilim, yüksekten korkarım.

Ich bin auch kein Klippenspringer. Ich hab nämlich Höhenangst.

Şu yamaçta bir granit çıkıntısı var.

Unter diesem Kamm ist eine solide Granitader.

Gölün sağ tarafında devrilen bir yamaç var..

Umgekipptes Glyptodon in der rechten Spur.

Bir yamaç gölü.

Ein schräger See!

Gece Perileri, sadece Kuzey Yamaçları'ndaki mağaralarda doğum yaparlar.

Die Irrlichter gebären nur in den Grotten der nördlichen Foothills.

Bu yamaçta çok ağaç var.

Dieser Hang ist voller Bäume.

Karla kaplı yamaçlar, kayak.

Schneebedeckte Hänge, Ski fahren,