Zohan

Tabi ki sen Zohan Dvir'sin.

Wie? Natürlich bist du Zohan Dvir.

Sorun yok, burada hiç kimse beni duyamaz Zohan.

Keine Angst, hier kann mich keiner hören, Zohan.

Sen en iyisin, Zohan.

Du bist der Beste, Zohan.

Zohan, biz Fantom'u iade ettik.

Zohan, wir haben Phantom zurückgegeben.

Hoşça kal, Zohan.

Mach's gut, Zohan.

Ve, hayır, Fatoush, ben Zohan'la vuruşmuyorum.

Und nein, Fatoush ich poppe Zohan nicht.

Oh, Zohan artık dövüşmek istemiyor.

Oh, Zohan will nicht mehr kämpfen.

Bu aynı Zohan.

Ist aber Zohan.

Hiç kimse Zohan'ın canını yakamaz!

Niemand kann dem Zohan wehtun.