Turkish-German translations for aşağı:

runter · nach unten · herunter · abwärts · unter · hinab · minderwertig · other translations

aşağı runter

Dört, beş, altı, yedi, aşağı.

Vier, fünf, sechs, sieben, runter.

Aşağıya inen bir yol var.

Hier führt ein Weg runter.

At onu! Aşağı fırlat!

Schmeiß sie endlich runter!

Click to see more example sentences
aşağı nach unten

Bak sol tarafına, biraz aşağı.

Sieh nach links. etwas weiter unten.

Hadi gel. Aşağı gidelim ve bakalım.

Komm, wir schauen unten nach.

Sen aşağıya bak.

Sieh unten nach.

Click to see more example sentences
aşağı herunter

Çocuklar, aşağı gelin!

Kinder, kommt herunter.

İkinci Kule aşağı iniyor.

Der zweite Turm kommt herunter.

Ve ben aşağı geliyorum, siz çalıyorsunuz.

Ich komme herunter, und ihr spielt.

Click to see more example sentences
aşağı abwärts

Tekrar ediyorum, aşağı iniyor.

Ich wiederhole, sie fährt abwärts.

Bir yıkım girdabının içinde aşağı doğru gidiyorsun.

Sie sind in einer Abwärts-Spirale der Zerstörung.

Belden aşağısı felç oldu.

Von der Hüfte abwärts gelähmt.

Click to see more example sentences
aşağı unter

Hiçbir koşulda kimse aşağı ışınlanmayacak.

Unter keinen Umständen beamt jemand runter.

Bizden aşağıda bir şey yok, Scarlett.

Unter uns ist nichts, Scarlett.

Ben onun aşağı sol azı dişine dolgu yapıyorum.

Ich mache ihr eine Einlage im unteren linken Bikuspidat.

Click to see more example sentences
aşağı hinab

Bir Tanrı dağdan aşağı iniyor.

Ein Gott kommt vom Berg hinab.

aşağı minderwertig

O, aşağı sınıftan Deela.

Er ist minderwertig, Deela.