Turkish-German translations for aşağıya:

runter · nach unten · hinunter · herunter · abwärts · hinab · other translations

aşağıya runter

Dört, beş, altı, yedi, aşağı.

Vier, fünf, sechs, sieben, runter.

Aşağıya inen bir yol var.

Hier führt ein Weg runter.

At onu! Aşağı fırlat!

Schmeiß sie endlich runter!

Click to see more example sentences
aşağıya nach unten

Bak sol tarafına, biraz aşağı.

Sieh nach links. etwas weiter unten.

Hadi gel. Aşağı gidelim ve bakalım.

Komm, wir schauen unten nach.

Sen aşağıya bak.

Sieh unten nach.

Click to see more example sentences
aşağıya hinunter

Hayır, ben aşağıya gidiyorum.

Nein. Ich gehe selbst hinunter.

Bizi aşağı indir.

Lasst uns hinunter.

Buradan aşağı yol var mı?

Gibt es einen Weg da hinunter?

Click to see more example sentences
aşağıya herunter

Çocuklar, aşağı gelin!

Kinder, kommt herunter.

İkinci Kule aşağı iniyor.

Der zweite Turm kommt herunter.

Ve ben aşağı geliyorum, siz çalıyorsunuz.

Ich komme herunter, und ihr spielt.

Click to see more example sentences
aşağıya abwärts

Tekrar ediyorum, aşağı iniyor.

Ich wiederhole, sie fährt abwärts.

Bir yıkım girdabının içinde aşağı doğru gidiyorsun.

Sie sind in einer Abwärts-Spirale der Zerstörung.

Belden aşağısı felç oldu.

Von der Hüfte abwärts gelähmt.

Click to see more example sentences
aşağıya hinab

Bir Tanrı dağdan aşağı iniyor.

Ein Gott kommt vom Berg hinab.