Turkish-German translations for acı çekmek:

Leiden · other translations

acı çekmek Leiden

Çünkü acı çektiğini görmek istiyorum.

Denn ich wollte Sie leiden sehen.

Acı çekmek para gibidir

Leiden ist wie Geld

Bu insanlar acı çekiyor, Evelyn.

Diese Menschen leiden, Evelyn.

Click to see more example sentences