acımasızdır

Sıkıcı, korunaklı ve içler acısı bir hayat yaşamışım.

Ich hatte ein langweiliges, beschütztes, armseliges Leben.

Senin flütünün melodisi acı çeken nöronlara şifa!

Deine Flötenmelodie ist ein Zauberklang für wehe Nervenzellen!

Hayır, ben Yani, acı falan hissetmiyorum.

Nein, ich meine, ich spüre keine Schmerzen.

Seni temin ederim ki hiç acı duymadı.

Ich versichere Ihnen, Sie hatte keine Schmerzen.

Benim yöntemim fiziksel, psikolojik, acı verici ve canicedir.

Meine Methode ist körperbetont, psychologisch, schmerzhaft Brutal.

Acı içindeki bir çocuk oldukça ızdırap veren bir görüntüdür.

Ein verängstigtes Kind ist ein sehr belastender Anblick.

Bu bayağı bir acılı olacak, senin için bile.

Dieser wird schmerzhaft sein, sogar für dich.

Çünkü acı çektiğini görmek istiyorum.

Denn ich wollte Sie leiden sehen.

Bir şey hissetmeyeceksin işkence edici acının haricinde.

Sie werden nichts spüren außer entsetzlichem Schmerz.

Bakalım: Çeyen biberi; hardal, acısından; altınkökü;

Dazu gehört Cayennepfeffer, scharfer Senf, Teufelskraut,