adamımı

Bu öğleden sonra iki adamımı kaybettim.

Ich habe heute Nachmittag zwei Männer verloren.

Ben bugün çok adamımı kaybettim.

Ich habe heute viele Männer verloren

İki adamımı Catalinas kanatlarını gözlemek için yukarı yolladım.

Ich habe zwei Männer vorgeschickt, um die Catalina-Berge abzusuchen.

Bu neden iki adamımı öldürdü?

Wieso tötete er zwei meiner Männer?

Robin Hood az önce bir adamımı tahta bir kutuyla alaşağı etti.

Robin Hood hat eben mit einer Holzkiste einen meiner Männer niedergeschlagen!

O zamandan beri iki adamımı daha kaybettim.

Und ich habe seitdem zwei weitere verloren.

Dre'yi öldürdü, benim içerdeki en önemli adamımı.

Er hat Dre getötet. Meinen Trackt-Boss im Knast.