Turkish-German translations for adamlar:

Mann · Leute · Jungs · Bösewicht · Schurke · other translations

adamlar Mann

Uşaklarım orman perileri gibi giyinecek. Adamlarım, çayırda otlayan satirler gibi

Meine Pagen sollen gekleidet sein wie sylvanische Nymphen, meine Männer wie grasende Satyrn,

Senin gibi adamlar yüzünden.

Wegen Männern wie Euch.

Gerçekten görmek istiyorum. Nasıl bir maço adam bir kadının dövüş sanatını kullanır.

Ich möchte wirklich gerne sehen wie ein Mann einen Frauen-Stil kämpfen kann.

Click to see more example sentences
adamlar Leute

Ama daha sonra, senin adamların Kimyacı'yı buldular.

Aber dann haben Ihre Leute meinen Chemiker-Freund geschnappt.

Hayır, benim adamlarım asla yalnız değildir.

Nein, meine Leute sind nie alleine. Jetzt.

Biz kötü adamları içeri tıktık, Harvey.

Wir haben schlimme Leute weggesperrt, Harvey.

Click to see more example sentences
adamlar Jungs

Bu adamlar beni kurtardı.

Diese Jungs haben mich gerettet.

Bu adamlar titiz çalışıyorlar.

Diese Jungs waren gründlich.

Bazı adamlar çok şanslı oluyor.

Manche Jungs haben echt Glück.

Click to see more example sentences
adamlar Bösewicht

Bize bir kötü adam lazım.

Wir brauchen einen Bösewicht.

Ya da bir adamı bujon anahtarıyla ölesiye döven bir kabadayı bozuntusununkiler.

Oder von einem Möchtegern-Bösewicht, der einen Mann mit einem Wagenkreuz halb totgeschlagen hat.

Kötü adamları durdururken, bir yerlerde bir şey sırtını yaslamış ve gülüyor.

Den Bösewichten Einhalt gebieten, während irgendwo ein Ding ausharrt und lacht.

Click to see more example sentences
adamlar Schurke

Hayır, kötü bir adamı kovalıyordum.

Nein, ich hab einen Schurken verfolgt.

Sence kötü adam ben miyim?

Glauben Sie, ich bin der Schurke?

Bu kostüm partisi kahramanlar ve kötü adamlar.

Es ist eine Kostümparty Helden und Schurken.

Click to see more example sentences