Turkish-German translations for afrika:

afrika · Südafrika · afrikanisch · other translations

We also found translations for word afrika in German.

afrika afrika

Somali korsanları Afrika'nın açıklarında bir deniz maden gemisine saldırmış.

Somalische Piraten greifen, an der Küste Afrikas, Tiefseebergbauschiffe an.

Fildişi için mi, kadın için mi beni Afrika'ya sürükledin?

Hast du mich wegen Elfenbein oder einer Frau nach Afrika gezerrt?

Burada doğmuş ama çoğunlukla Afrika ve Avrupa'da yaşamış.

Ist hier geboren, hat vorwiegend in Afrika und Europa gelebt.

Click to see more example sentences
afrika Südafrika

Neden Güney Afrika'da kalıyorsun?

Warum bleiben Sie in Südafrika?

Bayan Swinton, ClearBec Güney Afrika hükümetine su sistemlerini özelleştirmeleri için ne kadar ödüyor?

Miss Swinton, wie viel zahlt ClearBec der Regierung Südafrikas für die Privatisierung des Wassersystems?

Güney Afrika'da renkli derili avukat yok.

Es gibt keine farbigen Anwälte in Südafrika.

Click to see more example sentences
afrika afrikanisch

Kendimi bir Afrika Kraliçesi gibi hissediyorum.

Ich fühle mich wie eine afrikanische Königin

Afrika kırlangıcı mı, yoksa Avrupa mı?

Eine afrikanische oder eine europäische?

Afrika Amerikalılar genetik olarak buna yatkındırlar.

Afrikanische Amerikaner sind genetisch dazu veranlagt.

Click to see more example sentences