Turkish-German translations for akılsız:

unklug · dumm · hirnlos · blödsinnig · irrational · sinnlos · other translations

akılsız unklug

Bu akılsızca olurdu.

Das wäre unklug.

Bu akıllıca değil.

Das ist unklug.

Kaptan, bu akıllıca değil.

Captain, das wäre unklug.

Click to see more example sentences
akılsız dumm

Adam ya çok akıllı ya da çok aptal.

Er ist sehr schlau oder sehr dumm.

Çok aptal. Evdeki saksı daha akıllı.

So dumm, dass Airbags intelligenter sind.

akılsız hirnlos

Ben iyi bir köpekbalığıyım, akılsız bir yeme makinesi değilim.

Ich bin ein lieber Hai, keine hirnlose Fressmaschine.

Akılsız bir tüketici değildi. çoğu sözde arkadaşlarım gibi.

Ich habe nicht hirnlos konsumiert wie meine sogenannten Freundinnen.

akılsız blödsinnig

Akılsız bir budala.

Eine blödsinnige Närrin.

akılsız irrational

Aynı zamanda güçlü ve akılsız bir yöneticidir.

Die Emotion ist auch ein mächtiger, irrationaler Meister.

akılsız sinnlos

Bir kahraman bir akılsızca suç daha.

Noch ein Held Noch ein sinnloses Verbrechen