Turkish-German translations for akraba:

verwandte, Verwandter · verwandt · Verwandtschaft · Angehörigen, Angehörige · other translations

akraba verwandte, Verwandter

Hayır akrabam falan değil; ama çok önemli.

Nein, kein Verwandter, aber sehr wichtig.

Ne ziyaretçilere, ne de akrabalara ihtiyacımız var!

Keine weiteren Besucher, Gratulanten oder entfernte Verwandte!

Çok yakın bir akrabam tımarhanede öldü.

Ein Verwandter starb in einer Irrenanstalt.

Click to see more example sentences
akraba verwandt

Şimdi de akraba olduk?

Jetzt sind wir schon verwandt.

Biz akraba mıyız?

Wir sind verwandt?

Bekle biraz."Al-Harazi" mi? Margot Al-Harazi ile akraba mıymış?

Warte mal, "Al-Harazi." Ist sie mit Margot Al-Harazi verwandt?

Click to see more example sentences
akraba Verwandtschaft

Yakın arkadaşı, akrabası.

Nahe Freunde, Verwandtschaft.

Bugün sadece akrabalar geliyor!

Heute kommt die Verwandtschaft!

Evet, tüm yakın akrabalar.

Ja, die ganze Verwandtschaft.

Click to see more example sentences
akraba Angehörigen, Angehörige

Yaşayan akrabaların şartlarına baktığımda bir şey bulamadım.

Hinsichtlich lebender Angehöriger habe ich nichts gefunden.

O dükkanın sahibi Nursis Manukyan'ın yakın akrabası yok.

Der Videoladenbesitzer, Nuris Manookian, hat keine Angehörigen!

En yakın akrabası ölüm belgesini imzaladı mı?

Haben die Angehörigen den Totenschein unterschrieben?

Click to see more example sentences