Turkish-German translations for alışkın:

gewohnt · other translations

alışkın gewohnt

Ben de ölmeye alışkın değilim.

Ich bin nicht gewohnt, zu sterben.