Turkish-German translations for alıştırma:

Üben · Übungen, Übung · other translations

alıştırma Üben

Ama ben alıştırma yaptım.

Aber ich habe geübt.

Yemin ederim, alıştırma yaptım.

Ich schwöre, ich habe geübt.

Bay Palmer, biraz son dakika alıştırması yapıyor.

Mr. Palmer übt noch etwas auf den letzten Drücker.

Click to see more example sentences
alıştırma Übungen, Übung

İyi bir alıştırma.

Eine gute Übung.

Senin için iyi bir alıştırma olur.

Es wäre eine gute Übung für dich.

Hayır bu bir alıştırma.

Nein, das eine Übung.

Click to see more example sentences