Turkish-German translations for alışveriş merkezi:

Einkaufszentrum · other translations

alışveriş merkezi Einkaufszentrum

Bir alışveriş merkezi.

Hey, ein Einkaufszentrum.

Carl Landers, alışveriş merkezinde bir kadını vurdu, Sayın Hâkim.

Carl Landers hat im Einkaufszentrum eine Frau erschossen, Euer Ehren.

Hayır, beni alışveriş merkezinde görmüşlerdi.

Nein, ich wurde im Einkaufszentrum angesprochen.

Click to see more example sentences