alındı

Clay'in duruşması erkene alındı.

Clays Verhandlung wurde vorverlegt.

Roma'nın Praetor'ünün ellerinden alındı.

Wurde einem Prätoren Roms entrissen.

Chapelle'in cesedi, Saunders'ın adamları tarafından alındı.

Saunders' Leute haben Chappelles Leiche entgegengenommen.

Hemen hemen herkes işleme konulmak için alındı.

Praktisch jeder wurde zur Verarbeitung mitgenommen.

Dün infazlarının ertelenmesi kararı alındı.

Gestern erhielten sie einen Hinrichtungsaufschub.

Resim ayrıcalığın elinden alındı.

Dein Malprivileg wurde entfernt.

Scott Rowe'un parmak izleri adli tabip tarafından alındı.

Scott Rowes Abdrücke wurden vom Gerichtsmediziner postmortal abgenommen.

Bu ikisi Morgan Monroe'nun şoförü tarafından bir saat kadar sonra alındı.

Diese beiden wurden etwa eine Stunde später von Morgan Monroes Fahrer abgeholt.

Griffin O'Reilly ve Rebecca Sutter adlı iki şüpheli bir saat içinde gözaltına alındı.

Die zwei Verdächtigen, Griffin O'Reilly und Rebecca Sutter, wurden innerhalb einer Stunde festgenommen.

Sol ve sağ yumurtalıklar dölyatağı borusu, dölyatağı, hepsi alındı.

Der linke und rechte Eierstock, Eileiter, Gebärmutter, alles wurde entfernt.