aldatıyor

O bir yalancı ve insanları aldatıyor.

Sie ist eine Lügnerin, eine Betrügerin.

Bence kız onu aldatıyor.

Ich glaube, sie betrügt ihn.

Tara sürtüğüylemi aldatıyor?

Diese Tara-Tussi bumsen?

Alan beni aldatıyor.

Alan betrügt mich.

Ted beni aldatıyor.

Ted betrügt mich.

Sanırım Monica seni aldatıyor!

Ich glaube, Monica betrügt dich.

Çakma müslüman, tutucu beyaz karısını taşaksız homonun tekiyle aldatıyor.

Hochstapler-Muslim betrügt weiße, bibeltreue Ehefrau, mit einem feigen, schwulen Jungen.

Sanırım Nicole beni aldatıyor.

Ich glaube, Nicole betrügt mich.

Beni aldatıyor sanmıştım ama şimdi

Ich dachte, er betrügt mich, aber jetzt

Sigir cobani aldatıyor.

Der Viehbesitzer betrügt.