Turkish-German translations for allah:

Gott · allah · other translations

We also found translations for word allah in German.

allah Gott

Allah sizi korusun evlatlarım.

Gott segne euch, meine Söhne.

Allah rızası için bir sadaka.

Gebt Almosen, Gott zuliebe!

Allah aşkına Ted, kurtar bizi!

Um Gottes Willen, Ted, hilf uns!

Click to see more example sentences
allah allah

Allah, senin için daha kötü bir ceza hazırlıyor olmalı.

Allah muss eine schlimmere Strafe für dich vorgesehen haben.

Burada bir şahidim var, bir koyu Müslüman Allah adına yemin ederim!

Ich hab' hier einen Zeugen, einen rechtsgläubigen Muslim Ich schwöre auf Allah!

Allah dualarınızı kabul etsin.

Möge Allah euer Gebet annehmen.

Click to see more example sentences