almaya

Bir ay sonra, isimsiz bir kişiden şifreli e-postalar almaya başladım.

Einen Monat später bekomme ich erstmals anonyme, verschlüsselte E-Mails.

Üç Numara, bölümün Kronsteen'in emirlerini almaya hazır mı?

Nummer Drei, ist ihre Abteilung bereit, Kronsteens Weisungen auszuführen?

Annem yarın beni almaya geliyor.

Meine Mutter kommt mich morgen abholen.

Yeni bir kumanda almaya. Yoksa hep kalkmak zorundayız.

Ich kauf eine neue Fernbedienung, sonst müssen wir dauernd aufstehen.

Kas kuvvetini, nefes alma kabiliyetini, konuşmayı kaybedeceğim.

Ich werde Muskelfunktionen verlieren, Atemstillstand, Sprechfunktion.

Ben biraz hava almaya çıkıyorum.

Ich gehe frische Luft schnappen.

Burası berbat kokuyor. Ben hava almaya gidiyorum.

Hier stinkt's. Ich gehe frische Luft schnappen.

Sakin ol. Nefes almaya çalış.

Entspann dich, atme tief durch.

Ama çaresiz zamanlar çaresiz tedbirler almayı gerektiriyor.

Aber hoffnungslose Zeiten rufen nach hoffnungslosen Maßnahmen.

O mumları alma, onlar bir Yahudi bayramı için.

Diese Kerzen sind für einen jüdischen Feiertag!