Turkish-German translations for altı:

sechs · six · other translations

altı sechs

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Beş, altı, yedi metre.

Fünf, sechs, sieben Meter.

Üç çocuğum ve altı torunum var.

Ich habe drei Kinder, sechs EnkeI.

Click to see more example sentences
altı six

Pekâlâ, altı paket Zima lazım olacak

Wir werden einen Six-Pack von Zima müssen.

Altı patlar ve mahmuzlar mı?

Einen Six-Shooter und Sporen?

Tango Bir, Echo Altı konuşuyor.

Tango One, hier ist Echo Six.

Click to see more example sentences