Turkish-German translations for altına:

unter · darunter · other translations

altına unter

Hayır. Her şey kontrol altında.

Nein, alles unter Kontrolle.

Bu şartlar altında çok zayıf.

Unter diesen Umständen, schlecht.

Ama bu şartlar altında, bana Brian diyebilirsiniz.

Aber unter den Umständen, nennen Sie mich doch Brian.

Click to see more example sentences
altına darunter

Altında duyguları kontrol etmek bastırılmış şiddet.

Darunter Brodelnde Emotionen, unterdrückte Gewalt.

Altına bir şey sıkıştır.

Klemm etwas darunter fest.

Belki de altında Travis gömülüdür.

Vielleicht ist Travis darunter begraben.

Click to see more example sentences