amaçları

Nihayet hayattaki amacımı buldum."Hayattaki amacımı buldum.

Ich habe endlich meinen Lebenszweck gefunden." "meinen Lebenszweck gefunden.

Bu ümitsiz terör saldırıları hiçbir amaca hizmet etmiyor.

Diese unsinnigen terroristischen Angriffe dienen keinem Zweck.

Ama benim bir amacım vardı.

Aber ich hatte ein Ziel.

Belki de kanı başka bir amaca hizmet edebilir.

Vielleicht könnte ihr Blut einem anderen Zweck dienen.

Bunlar? Bu fotoğraflar narsistik mi yoksa tanıtım amaçlı olacak? Nasıl?

Sind diese sind diese Fotografien für narzisstische oder Publicity-Zwecke bestimmt?

Tanrı sana bir amaç verdi.

Gott gab Ihnen eine Bestimmung.

Hepsi iyi bir amaç için.

Alles für eine gute Sache.

Sevgili günlük, bugün kendimi amaçsız hissediyorum.

Liebes Tagebuch. Fühle mich heute wieder lustlos.

Her şey iyi bir amaç uğruna.

Alles für einen guten Zweck.

Size bir amaç verdim.

Ich gab euch eine Aufgabe.