Turkish-German translations for amaçsız:

ziellos · other translations

amaçsız ziellos

Ahlaksız, bence başıboş, amaçsız demektir.

Ich glaube unmoralisch bedeutet ziellos.

Amaçsız hayat, faydasız bir hayattır.

Ein zielloses Leben ist wertlos.

Ama etrafta amaçsızca dolaşmak onu bulmanın akıllıca bir yolu değil.

Aber dieses ziellose Herumgefahre ist nicht der schlaueste Weg, ihn zu finden.