anemiye

Tularemi tedavisi aplastik anemiye sebep olabilir.

Eine Tularemie-Therapie kann aplastische Anämie auslösen.

Halüsinasyonlar, anemi, bradikardi

Halluzinationen, Anämie, Bradykardie

Anemi, titreme, hiperglisemi.

Anämie, Muskelzittern, Hypoglykämie.

Ataksi, anemi, hafif öksürük.

Ataxie, Anämie, leichter Husten.

Anemi, bradikardi ve karın ağrısı psikolojik semptomlar değiller.

Anämie, Bradykardie und Unterleibsschmerzen sind keine psychiatrischen Symptome.

Tekrarlayan travma, kendini kesme, ateş, artralji, göğüste aşırı havalanma, halsizlik, anemi.

Trauma, Selbstverstümmelung, Fieber, Gelenkschmerz, stark aufgeblähter Brustkorb, Müdigkeit, Anämie.

Kan testi orak hücreli anemi taşıyıcılığını doğruladı.

Die Bluttests haben gerade Sichelzellenanämie bestätigt.

Anemi olan hasta bir çocuğu var.

Er hat ein krankes Kind, mit Anämie.

Epstein-Barr titreleri tavana vurmuş. Aplastik aneminin en yaygın viral sebebi.

Epstein-Barr, die häufigste virale Ursache der aplastischen Anämie.