Turkish-German translations for anlaşmak:

verhandeln · other translations

anlaşmak verhandeln

Hayır, ben anlaşacağım.

Nein, ich verhandle.

Garvin bu yüzden anlaşmak istiyor.

Darum will Garvin verhandeln.

Bayan Walsh, Bay Gardner ile anlaşmak zorundasınız, benimle değil.

Ms. Walsh, Sie müssen mit Mr. Gardner verhandeln, nicht mit mir.

Click to see more example sentences