Turkish-German translations for araç:

Fahrzeug · Auto · Werkzeug · Mittel · Etwas · Instrument · Ding · Gerät · other translations

araç Fahrzeug

Burada bizi bekleyen bir araç var.

Ein Fahrzeug steht hier für uns.

Bir hapisane taşıma aracı.

Ein Gefängnis Transport Fahrzeug.

Allie Newmeyer'a saldıran kişi çalıntı bir araç sürüyordu.

Allie Newmeyers Angreifer fuhr ein gestohlenes Fahrzeug.

Click to see more example sentences
araç Auto

Başka bir araca ihtiyacımız olacak.

Wir werden ein anderes Auto brauchen.

Para, gayrimenkul, hisseler, araçlar ve

Geld, Grundbesitz, Aktien, Autos und

Bilge bir araç bir kelime duyar ama iki tane anlar.

Ein weises Auto hört ein Wort und versteht zwei.

Click to see more example sentences
araç Werkzeug

Su, yiyecek, araç-gereç her şeyi.

Wasser, Werkzeug, Essen, alles.

Onlar araç, ev hayvanı değil.

Sie sind Werkzeuge, keine Haustiere.

Alçak gönüllülük güçlü bir araçtır.

Demut kann ein mächtiges Werkzeug sein.

Click to see more example sentences
araç Mittel

Duygular, güçlü bir araçtır.

Emotionen können starke Mittel sein.

Biraz çekici olması için kinesthetic bir aracı kullandım.

Ich benutzte ein kinästhetisches Mittel, um es etwas aufzupeppen.

Psikopatik şiddet genellikle hedef amaçlıdır belirli bir son için bir araçtır.

Psychopathische Gewalt ist vornehmlich zielorientiert, ein Mittel zu einem sehr bestimmten Zweck.

Click to see more example sentences
araç Etwas

Biraz çekici olması için kinesthetic bir aracı kullandım.

Ich benutzte ein kinästhetisches Mittel, um es etwas aufzupeppen.

Havada duran araçlardan, spor salonu üyeliklerinden bahsetmeye bir kalk,

Plötzlich etwas von Luftkissenfahrzeugen und Fitnessstudio-Rabattkarten zu faseln

araç Instrument

Kurtuluşumuz için bir araç!

Das Instrument für unsere Erlösung!

araç Ding

Oldukça basit bir araç.

Das ist ein simples Ding.

araç Gerät

Bir ADCA na ihtiyacımız var Anti-Dişi-Casus-Aracı.

Wir brauchen ein ASG Anti-Spioninnen-Gerät.