aradığım

Bu çığır açan buluşlar, yıllar süren aralıksız çalışmalar olmasa başarılabilir mi?

Wurden diese großartigen Durchbrüche jemals erzielt ohne jahrelanges unermüdliches Studium?

Bu enkaz tarlasının her bir inçkaresini bir kanıt bulana kadar arayacağız.

Wir werden jeden Quadratzoll dieses Trümmerfeldes absuchen, bis wir einen Anhaltspunkt finden.

Ben de her yerde seni arıyordum.

Ich hab dich überall gesucht.

Afganistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında.

Liegt zwischen Afghanistan, Tadschikistan, Kirgisistan.

Sevgili günlük, bugün bacaklarımın arasında bir ıslaklık hissettim.

Liebes Tagebuch. Heute fühlte ich Feuchtigkeit zwischen meinen Beinen.

Seni sonra arayabilir miyim?

Kann ich dich später zurückrufen?

Sana az önce bir cinayet araştırması sundum.

Ich habe Ihnen gerade eine Mordermittlung geliefert.

Bu arada, senin için yeni bir yardımcı pilot var.

Ich hab übrigens einen neuen Co-Piloten für Sie.

Aramızda hiçbir şey yok, ama dedikodu olmasını istemiyorum.

Zwischen uns ist zwar nichts, aber ich möchte keinen Klatsch.

Ben de seni arıyordum.

Ich hab dich gesucht.