Turkish-German translations for ardından:

dann · nach · folgend · danach · hinterher · other translations

ardından dann

Ardından bir şey olmayacak.

Dann wird nichts passieren.

Profesör X, Wolverine, Cyclops, Iceman, ardından Storm, Angel, The Beast

Professor X, Wolverine, Cyclops, Iceman, dann Storm, Angel, The Beast.

Professor X, Nightcrawler, Wolverine, Cyclops, Iceman, ardından Storm, Angel

Professor X, Nightcrawler, Wolverine, Cyclops, Iceman, dann Storm, Angel

Click to see more example sentences
ardından nach

Uzun bir ziyaretçi listesinin ardından son sayfa kopartılmış.

Besucherliste nach der Geschäftszeit, letzte Seite herausgerissen.

Bir suikast girişiminin ardından yüksek öncelikli hedefler ayrılır, bu protokoldür.

Nach einem Attentasversuch, werden sie die hochrangigen Ziele absondern, das ist Protokoll.

Cuma akşamı Paris'e gidiyoruz, ardından da Roma'ya.

Freitagabend fahren wir nach Paris, dann nach Rom.

Click to see more example sentences
ardından folgend

Ya da normal sözlerin ardından tatlı bir gülümseme.

Oder normale Worte gefolgt von einem charmanten Lächeln.

Hemen ardından Myers-Briggs teorisine dayalı kişilik değerlendirmesi Tematik Algı Testi ve

Dann folgt eine Persönlichkeitseinschätzung basierend auf der Myers-Briggs-Theorie, thematische Auffassungstests und

Onun ardından Dallas'a da gitmiştin, değil mi?

Sie folgten ihm auch nach Dallas, nicht wahr?

Click to see more example sentences
ardından danach

Ardından gerçi önce arka tarafa, tutulular bölmesine alınacaksınız, ama

Danach werden Sie zwar erst mal hinten im Gefangenentrakt aufgenommen, aber

Ardından votka, havyar ve intihar eğilimli yazarlar gelir.

Danach kommen Wodka, Kaviar und selbstmordgefährdete Romanschreiber.

Ardından bir gün, bir gece baygın yattım.

Danach war ich einen Tag und eine Nacht bewusstlos.

ardından hinterher

Ardından da, birkaç fileminyon!

Und hinterher zwei Rinderfilets!