Turkish-German translations for arkasından:

hinter · nach · hinterher · other translations

arkasından hinter

Kilitli kapı arkasında gizli bir hayat?

Ein geheimes Leben hinter verschlossenen Türen?

Kasa bu duvarın arkasında bir yerde olmalı.

Der Safe sollte irgendwo hinter dieser Wand sein.

Bu işin arkasında keskin bir zeka var, Watson.

Es steckt Intelligenz hinter dieser Angelegenheit, Watson.

Click to see more example sentences
arkasından nach

Arka tarafa git!

Geh nach hinten.

Arka tarafa gel.

Komm nach hinten.

Hadi çabuk, hemen arkaya saklan.

Komm. Schnell nach hinten.

Click to see more example sentences
arkasından hinterher

İki adım arkanda, her zamanki gibi.

Ich hinke hinterher, wie immer.

Arkasından ben de koştum onu yakaladığım zaman döndü ve bana vurdu.

Ich rannte hinterher. Als ich sie einholte, drehte sie sich um und schlug mich.

Sonra bir tavşan gördü ve arkasından gitti.

Oann sah er ein Kaninchen und ist hinterher.

Click to see more example sentences