Turkish-German translations for arkasından:

hinter · nach · hinterher · other translations

arkasından hinterher

İki adım arkanda, her zamanki gibi.

Ich hinke hinterher, wie immer.

Arkasından ben de koştum onu yakaladığım zaman döndü ve bana vurdu.

Ich rannte hinterher. Als ich sie einholte, drehte sie sich um und schlug mich.

Sonra bir tavşan gördü ve arkasından gitti.

Oann sah er ein Kaninchen und ist hinterher.

Rush arkasından gitti.

Rush ist hinterher.