artıyor

Kalp atışı yükseliyor kan basıncı artıyor.

Herzschlagfrequenz erhöht sich, Blutdruck steigt

Tamam, kan basıncı artıyor.

Alles klar, ihr Blutdruck sinkt.

Çekimsel karışıklık artıyor.

Gravimetrische Störungen steigen.

Benim garezim daha da artıyor.

Meine Boshaftigkeit ist größer.

Doktor, sanırım hücresel toksin seviyesi artıyor.

Doktor, ich glaube, sein Toxizitätsniveau steigt.

Radyasyon yoğunluğu artıyor.

Strahlungsintensität steigt an.

Tetriyon seviyeleri artıyor.

Tetryon-Werte steigen an.

Alfa dalgaları artıyor.

Alphawellen steigen an.

Enerji kaybı artıyor.

Energieverlust steigt an.

Radyasyon seviyeleri artıyor.

Strahlungsniveau steigt an.