Turkish-German translations for arttırmak:

erhöhen · steigen · verstärken · other translations

arttırmak erhöhen

Sedimantasyon hızın arttı mı? Hayır.

Ist deine Blutsenkung erhöht?

O zaman da eriyiğin yoğunluğu artar.

Dann erhöht sich der Schmelzpunkt.

Artan basinç sonucunda Moskova Nehrinin zemininde kaymalar oldu.

Durch den erhöhten Druck Layer werden gestört Masse Moskwa.

Click to see more example sentences
arttırmak steigen

Nöro iletken seviyenizde artış var.

Deine Neurotransmitter-Werte steigen ständig.

Ama maalesef ücretim biraz arttı.

Aber leider sind meine Gebühren gestiegen.

Çünkü tedavi oranımızda artış var.

Unsere Heilungsrate stieg an.

Click to see more example sentences
arttırmak verstärken

Duyarlılığı arttırmak için geliştirilmiş çözünürlük modunu kullan.

Verstärken Sie per Hochauflösungs modus die Empfindlichkeit.

Sokak yarışçıları, beygir gücünü ve torku artırmak için NOS kullanıyor.

Sie nutzen Lachgas-Einspritzungen, um PS und Drehkraft zu verstärken.