askerlerini

Po'yu ve bu Çıyan askerlerini bulmak S.H.I.E.L.D. için yüksek öncelikli bir konu.

Die Suche nach Po und dieser Centipede Soldaten hat oberste Priorität für S.H.I.E.L.D.

Himmler, Riga'daki toplama kamplarına gönderilmeyi bekleyen esir Sovyet askerlerini ziyaret ediyor.

Himmler besucht gefangen genommene sowjetische Soldaten, die aufihrenAbtransport in Konzentrationslager in Riga warten.

Ateş Ulusu askerlerini gönderdi.

Die Feuernation sandte Soldaten.

Dokuz ay önce, Dünya Cumhuriyeti askerlerini öldürdün.

Vor neun Monaten hast du Soldaten der Erdrepublik erschossen.

Barış görüşmeleri için Albay McLaren ve askerlerini bekliyorlar.

Sie erwarten Colonel McLaren zu den Friedensverhandlungen.

Askerlerini mi çağırdı?

Seine Soldaten gerufen?

Bu adam, Amerikan askerlerini mi öldürdü yani?

Also hat dieser Typ amerikanische Soldaten getötet?

CIA neden Amerikan askerlerini orada tutsun ki?

Warum sollte die CIA dort amerikanische Soldaten festhalten?

Şimdi tek yapmak istediğim şey Amerikan askerlerini öldürmek.

Jetzt will ich nur noch amerikanische Soldaten töten.