Turkish-German translations for ateşli:

feurig · glühend · eifrig · leidenschaftlich · heißblütig · temperamentvoll · other translations

ateşli feurig

Hâlâ ateşli ha?

Immer noch feurig?

Ateşli kadınlar bizim için neredeyse ateşli atlar kadar değerli.

Feurige Frauen sind für uns beinahe so wertvoll wie feurige Pferde.

Ve kavrayın onları ateşli, zeki bakışlarla

Und fasset sie, mit feurig schlauen Blicken.

Click to see more example sentences
ateşli glühend

Bugüne kadar parıldamış en güzel ateş böceği.

Das schönste Glühwürmchen, das jemals glühte.

Gözleri içten gelen ateşle parlamalı.

Seine Augen glühen Mit feurigem Glanz

Çünkü ateş gibi yanıyorsun.

Weil du glühst, deshalb.

ateşli eifrig

Josh Riley, yem dükkanı müdürü, tekne kiralayıcısı ve ateşli bir Science Digest olkuyucusu.

Josh Riley! Vermieter von Booten, Verkäufer von Ködern und eifriger Leser von "Science Digest"!

Gelmiş geçmiş en ateşli Hıristiyan.

Der eifrigste Christ aller Zeiten.

ateşli leidenschaftlich

Geçen senenin kirasını? Müzik geceyi hararetlendiriyor Tutkulu ateşiyle

Die Musik elektrisiert die Nacht mit leidenschaftlichem Feuer.

ateşli heißblütig

Sana güzel, beyaz bir kısrak getireceğim. Senin gibi ateşli ve vahşi.

Ich bringe dir eine weiße Stute, heißblütig und unverbraucht wie du.

ateşli temperamentvoll

Oldukça ateşli bir adam şu kardeşin.

Ein temperamentvoller Mann, Euer Bruder.