Turkish-German translations for atom bombası:

Atombomben, Atombombe · other translations

atom bombası Atombomben, Atombombe

Bir atom bombası lazım, kardeşim.

Dazu wäre eine Atombombe nötig, Bruder.

Bir çeşit fakir atom bombası burada patlamak üzere, Washington'da.

Eine Art Atombombe für Arme dieüberWashington gezündet werden soll.

Binlerce atom bombası düşer ve kimse zarar görmez.

Tausend Atombomben und niemand wird verletzt

Click to see more example sentences