Turkish-German translations for av:

Jagden, Jagd · Fang · other translations

av Jagden, Jagd

Tuhaf siz gelmeden önce hiç bir avı başarısızlıkla kapatmamıştık.

Seltsam Wir hatten nie eine erfolglose Jagd, bevor Sie herkamen.

Bu bir tavşan avı olacak.

Es wird ein Jagd-Spiel werden.

Bütün bunlar bir avlanma ve Tosk da av mıydı?

Das Ganze ist also eine Jagd, und Tosk ist die Beute.

Click to see more example sentences
av Fang

Bugün iyi av oldu, baba.

Guter Fang heute, Vater.