ayarlayan

Ve bir psikiyatrik muayene ayarlayın.

Wir brauchen ein psychiatrisches Gutachten.

Bir görüşme ayarlamak istiyorlar.

Sie möchten einen Termin vereinbaren.

Bir müşteri ayarlamak üzereyiz.

Kundschaft. Ein Kunde, Jiji!

Davranış ayarlaması durduruldu.

Verhaltensmodifikation ist ausgesetzt.

Teğmen Wallace başka bir endüstri tayfununu ayarlamış.

Leutnant Wallace hat einen anderen Industrie-Taifun aufgespürt.

Bay Kim, rotayı ayarlayın.

Mr Kim, Koordinaten eingeben.

Fazer ekibi, bayıltmaya ayarlayın.

Phaserteam, bereit für starke Betäubung.

Tüm hediyeleri Nancy ayarlıyor.

Nancy besorgt alle Geschenke.

Vic için Lem'in öldürülmesini ayarlayan o.

Sie organisierte Lems Mord für Vic.

Yönetmen senin için önemli bir sahne ayarladı babalık.

Der Regisseur hat eine wichtige Stelle für, dich Paps.