Turkish-German translations for aynı:

dieselbe, derselbe, dasselbe · das gleiche · selbe · gleich · identisch · ähnlich · egal · unverändert · other translations

aynı dieselbe, derselbe, dasselbe

Bu insanların hepsi aynı karakteristik özellikleri sergiliyor:

Diese Menschen teilen alle dieselben, grundlegenden Eigenschaften.

Aynı şeyi düşünüyordum. Aklımı okudunuz.

Ich hab' dasselbe gedacht, Sie Gedankenleser.

Prezervatif taşımakla aynı sebep.

Dasselbe Prinzip wie bei Kondomen.

Click to see more example sentences
aynı das gleiche

Trafik, hokey ve aynı soruyu sormak için seni tekrar tekrar.. aramak.

Verkehr, Hockeyund sie wegen der gleichen Frage immer wieder anrufen.

Aynı rüyayı her zaman görüyorum.

Ich habe immer den gleichen Traum.

O da aynı şeyi söyledi.

Sie hat das Gleiche gesagt.

Click to see more example sentences
aynı selbe

Yarın gece aynı saatte mi?

Selbe Zeit morgen Abend?

Aynı açı, bugün.

Selbe Ansicht heute.

Gerçekten her gün aynı kitabı okuyorsun?

Liest du wirklich jeden Tag das selbe Buch?

Click to see more example sentences
aynı gleich

Hayır, tüm yerler benim için aynı.

Nein, für mich sind alle Orte gleich.

Ama bütün misafir kamaraları neredeyse aynı boyutta.

Aber alle Gästequartiere sind etwa gleich groß.

Tüm daireler aynı mı?

Sind alle Wohnungen gleich?

Click to see more example sentences
aynı identisch

Hepsi aynı imzayla şifrelenmiş.

Sie wurden alle identisch verschlüsselt.

Çok çok küçük farklar dışında ikisininki de aynı.

Abgesehen von winzigen Unterschieden sind ihre identisch.

Gövde işaretleri benzer biospectral frekansları aynı ama yarı boyutta.

Identische Hüllenmarkierungen, aber halb so groß. Beschränkte Feuerkraft.

Click to see more example sentences
aynı ähnlich

Ben de aynı tepkiyi gösterdim.

Ich habe ähnlich reagiert.

Andy ve Frankie benzer yüz rengi olan, yaklaşık aynı yaşta ve yapıda çocuklar.

Andy und Frankie sind etwa gleich alt und gleich gebaut mit ähnlichem Hautton.

Hayır ama aynı derecede acil bir şey.

Nein, aber es ist etwas ähnlich dringendes.

Click to see more example sentences
aynı egal

Fark etmez, cevap hep aynı.

Egal, die Antwort ist dieselbe.

aynı unverändert

Evet ama yıllarca aynı görünümünü korudu.

Ja, aber er sah jahrelang unverändert aus.